,

,

,

Байгууллагын зорилго, зорилт

“БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОН,ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМЖУУЛЖ, АЛБАН ХААГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ,УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛНЭ”

img
 • Шүүхийн шинжилгээ явуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, шинжээч, мэргэжилтний эрх зүйн байдлыг улам тодорхой болгох,

 • Шүүхийн шинжилгээ явуулах үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулж, шинжилгээг үр дүнтэй, хүртээмжтэй болгох,

 • Шүүхийн шинжилгээний арга зүйг тодорхой болгож, шинжээчийн дүгнэлтийн нотолгооны ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх,

 • Шинжилгээний лабораториудыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн, дэвшилтэт техник төхөөрөмжөөр тоноглож, хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн, шуурхай, найдвартай байдлыг хангасан орчныг бүрдүүлэх,

 • Судалгаанд суурилсан хүний нөөцийн бодлого боловсруулж, шинжээч, мэргэжилтнүүдийн чадварлаг баг бүрдүүлэх,

Шинжилгээний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн систем

Зөвхөн бүртгэлтэй, шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагч нэвтэрнэ

НЭВТРЭХ

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чиг үүрэг

Монгол Улсын Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1-д "Шүүхийн шинжилгээний байгууллага нь эрүү, иргэн, захиргааны болон бусад хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нотлох баримтыг илрүүлж бэхжүүлж авах, ул мөр, эд мөрийн баримтад үзлэг, шинжилгээ хийж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага мөн"

Криминалистикийн шинжилгээний газар

Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр мөр судлал, гарын мөр, галт зэвсэг, бичиг баримт, дүр зураг, дүрс бичлэг, компьютер судлал, дуу авиа, авто техникийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргахаас гадна гарын мөр, галт зэвсгийн хонгио, хошуу, гутлын мөр, үнэт цаас, мөнгөн тэмдэгтийн сан бүрдүүлж адилтгалын шинжилгээнд ашигладаг. Мөн тус газрын шинжээчид онц хүнд гэмт хэргийн газрын үзлэгт мэргэжилтнээр оролцож ул мөр, эд мөрийн баримт илрүүлж, бэхжүүлэх үүрэгтэй.

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний газар

Хүний биед хийх шинжилгээ /гэмтлийн зэрэг тогтоох, нас, хүйс, бэлгийн бойжилт, эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох/, цогцост шинжилгээ хийх, цогцсыг оршуулсан газраас нь гаргаж шинжлэх, эд эсийн болон хэргийн материалаар шинжилгээ хийдэг. Хүний үхлийн шалтгааныг нарийн тогтоохын тулд цогцосноос авсан эдийн дээж болон хэргийн газраас олдсон эрхтний дээжинд эмгэг өөрчлөлт, өвчин байгаа эсэхийг тодорхойлох шинжилгээг эд эсийн шинжилгээний лабораторид хийдэг.

Тусгай шинжилгээний газар

Тус газар нь хими, физик, биологи, ДНХ, бактериологийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаас гадна онц хүнд гэмт хэргийн газрын үзлэгт мэргэжилтнээр оролцож ул мөр, эд мөрийн баримт илрүүлэх, бэхжүүлэх үүрэгтэй. Мөн ДНХ-ийн мэдээллийн төрөлжсөн сан бүрдүүлж ажилладаг. Хими, Физик, Биологи, ДНХ-ийн шинжилгээний лабораториуд Стандартчилал, хэмжил зүйн газраар магадлан итгэмжлэгдсэн.

Эдийн засгийн шинжилгээний хэлтэс

Тус хэлтэс нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд холбогдох өмчийн болон татварын хэрэг, маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор эдийн засгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргадаг.

Бүртгэл мэдээллийн хэлтэс

Шинжилгээ хийлгэх шийдвэр, шинжилгээний объектыг эрх бүхий этгээдээс хүлээн авах, бүртгэх, шинжилгээг зохих шинжээчид даалгах, шинжилгээний явцад дээж, загвар авах болон дүгнэлт, объектыг шинжээчээс хүлээн авч эрх бүхий этгээдэд хүлээлгэн өгөх, хүргүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй.Түүнчлэн байгууллагын архив, шүүх эмнэлгийн дүн бүртгэл, статистикийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, хэн болох нь тогтоогдоогүй, хариуцах эзэнгүй цогцосны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.

Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар, аймгийн шүүхийн шинжилгээний албад

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн гэмт хэргийн газрын үзлэгт мэргэжилтнээр оролцож ул мөр, эд мөрийн баримт илрүүлж, бэхжүүлэх, криминалистикийн зарим төрлийн шинжилгээ хийж дүгнэлт, магадлагаа гаргах, гарын хээний болон хонгио, хошууны нэгдсэн санг баяжуулах, ашиглах үндсэн чиг үүрэгтэй.

Шүүхийн Шинжилгээний Байгууллагын 2020 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч танилцуулга.

    
0
Нийт
0
Хүрээлэнд
0
Нийслэлд
0
Хөдөөд

Энэ сарын онцлох алба хаагчид

 • img
  Овог, нэр
  Албан тушаал, цол

  Онцлох болсон шалтгаан

 • img
  Овог, нэр
  Албан тушаал, цол

  Онцлох болсон шалтгаан

 • img
  Овог, нэр
  Албан тушаал, цол

  Онцлох болсон шалтгаан

Мэдээ, мэдээлэл

Манай байгууллагын шинэ мэдээ, мэдээлэл олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд гарсан зарим ярилцлага, сурвалжлагыг дэлгэрэнгүйгээр хүлээн авна уу.

blgo image
 • Сэтгүүлч: Ц.Янжиндулам
 • 26
 • 250

Д.Мөнхбат:Шүүхийн шинжилгээний байгууллага жилд 60-70 мянган шинжилгээ хийж байна.

Гэмт хэргийг илрүүлж, аливаа хэрэг маргааныг шийдвэрлэхэд шүүх шинжилгээний байгууллагын хэрэгцээ, шаардлага өдөр ирэх тусам өсөж байгаа билээ. Иймд бид тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа, шинэчлэлийн хүрээнд хийгдсэн ажил, тулгамдаж буй асуудал зэргийн талаар Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн тэргүүн дэд захирал, цагдаагийн хурандаа Д.Мөнхбаттай ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
blgo image
 • Сэтгүүлч: Мягмаржаргал
 • 12
 • 311

Д.Батжаргал:Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг дэлхийн түвшинд гаргана.

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн (ШШҮХ)- гийн захирал, бригадын генерал Д.Батжаргалтай ярилцлаа. Ирэх гурван жил тус байгууллага түүхэндээ байгаагүй томоохон хөрөнгө оруулалт хийж, шинэ барилгатай болохын зэрэгцээ тоног төхөөрөмжүүдээ шинэчлэх юм байна..

Дэлгэрэнгүй
Хууль Зүй Дотоод Хэргийн Яам
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo