Орон нутаг

#ГарчигКриминалистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээНийт
Эмчийн үзлэгЗадланБиологиДНХБактериологиХимиФизикБусад
1Архангай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба497112114
2Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба13113625157
3Баянхонгор аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба1415212178
4Булган аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба12651342132
5Говь-Алтай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба134663270
6Говьсүмбэр аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба67269
7Дархан-Уул аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба14185252753304
8Дорноговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба2910622157
9Дорнод аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба641283125248
10Дундговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба466878
11Завхан аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба84981782
12Орхон аймгий шүүхийн шинжилгээний алба2483119127
13Өвөрхангай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба229320135
14Өмнөговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба412023147
15Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба1157674
16Сүхбаатар аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба31082538174
17Төв аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба3112329183
18Увс аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба1617514205
19Ховд аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба125582095
20Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба361062319184
21Хэнтий аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба237712112
Нийт дүн35720713153000252003025

Нийслэл

#ГарчигКриминалистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээНийт
Эмчийн үзлэгЗадланБиологиДНХБактериологиХимиФизикБусад
1Баянгол дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг155155
2Баянзүрх дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг9797
3Сухбаатар дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг8484
4Сонгинохайрхан дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг9292
5Хан-Уул дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг100100
6Чингэлтэй дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг199199
7Зам тээврийн осол хариуцсан криминалистикийн шинжилгээний тасаг0
8Налайх дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний хэсэг347
9Багануур дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний хэсэг6581074
Нийт дүн7365814000000808

Хүрээлэн

#ГарчигКриминалистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээНийт
Эмчийн үзлэгЗадланБиологиДНХБактериологиХимиФизикБусад
1Криминалистикийн шинжилгээний газар11631163
2Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний газар26525833235
3Тусгай шинжилгээний газар44044125429551390
4Эдийн засгийн шинжилгээний хэлтэс0
Нийт дүн11632652583440441254295505788

Улсын нэгдсэн дүн

#ГарчигКриминалистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээНийт
Эмчийн үзлэгЗадланБиологиДНХБактериологиХимиФизикБусад
1Орон нутаг35720713153000252003025
2Нийслэл7365814000000808
3Хүрээлэн11632652583440441254295505788
Нийт дүн:22564781912470441256815509621