Орон нутаг

#ГарчигКриминалистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээЭдийн засагНийт
Эмчийн үзлэгЗадланБиологиДНХБактериологиХимиФизикБусад
1Архангай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба12208322254
2Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба312071546299
3Баянхонгор аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба4129136368
4Булган аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба201304077267
5Говь-Алтай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба23162251518243
6Говьсүмбэр аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба161276149
7Дархан-Уул аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба474434745109691
8Дорноговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба36268550000000359
9Дорнод аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба138314701034566
10Дундговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба413223159
11Завхан аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба221662500045000258
12Орхон аймгий шүүхийн шинжилгээний алба952893530449
13Өвөрхангай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба64197370000000298
14Өмнөговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба6296600000000362
15Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба38204470000000289
16Сүхбаатар аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба122693670387
17Төв аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба93323670000000483
18Увс аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба45379323447537
19Ховд аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба412522460055000378
20Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба932715346463
21Хэнтий аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба49213240000000286
Нийт дүн9265141789110005790007545

Нийслэл

#ГарчигКриминалистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээЭдийн засагНийт
Эмчийн үзлэгЗадланБиологиДНХБактериологиХимиФизикБусад
1Баянгол дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг318318
2Баянзүрх дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг275275
3Сухбаатар дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг271271
4Сонгинохайрхан дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг221221
5Хан-Уул дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг204204
6Чингэлтэй дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг367367
7Зам тээврийн осол хариуцсан криминалистикийн шинжилгээний тасаг0
8Налайх дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний хэсэг347
9Багануур дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний хэсэг289114133
Нийт дүн1687911800000001796

Хүрээлэн

#ГарчигКриминалистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээЭдийн засагНийт
Эмчийн үзлэгЗадланБиологиДНХБактериологиХимиФизикБусад
1Эдийн засгийн шинжилгээний хэлтэс101101
2Криминалистикийн шинжилгээний газар27622762
3Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний газар608911427231
4Тусгай шинжилгээний газар9581008479351193067
Нийт дүн276260891142958100847935119010113161

Улсын нэгдсэн дүн

#ГарчигКриминалистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээЭдийн засагНийт
Эмчийн үзлэгЗадланБиологиДНХБактериологиХимиФизикБусад
1Орон нутаг9265141789110005790007545
2Нийслэл1687911800000001796
3Хүрээлэн276260891142958100847935119010113161
Нийт дүн:537511321194910681008471514119010122502