Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Аймаг Криминалистик Гарын мөр Мөр судлал Бичиг баримт Галт зэвсэг Дүрс бичлэг Нийт
Архангай 52 41 4 7 0
Баян-Өлгий 48 15 12 12 0
Баянхонгор 143 90 43 5 0
Булган 31 14 7 4 0
Говь-Алтай 19 12 6 0 0
Говьсүмбэр 70 36 32 2 0
Дархан-Уул 111 62 31 15 0
Дорноговь 109 67 22 14 0
Дорнод 315 231 75 3 0
Дундговь 38 26 8 4 0
Завхан 73 38 17 15 0
Орхон 164 120 38 4 0
Өмнөговь 10 0 5 5 0
Өвөрхангай 131 60 45 2 5
Сүхбаатар 31 24 0 2 0
Сэлэнгэ 68 26 24 13 0
Төв 141 85 45 7 0
Увс 59 33 22 3 0
Ховд 109 60 51 7 0
Хөвсгөл 104 56 41 1 0
Хэнтий 95 69 19 7 0
Нийт 1921 0 0 0 0 18386

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Дүүрэг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Баянгол Дүүрэг 691 0 0 0 0 691
Баянpзүрх Дүүрэг 1222 0 0 0 0 1222
Багануур Дүүрэг 28 336 19 0 0 383
Сүхбаатар Дүүрэг 480 0 0 0 0 480
Сонгинохайрхан Дүүрэг 307 0 0 0 0 307
Чингэлтэй Дүүрэг 699 0 0 0 0 699
Хан-уул Дүүрэг 730 0 0 0 0 730
Налайх Дүүрэг 68 196 81 0 0 345
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0
Нийт 4225 532 100 0 0 4857